Op het Hoogeland, in het Noordwesten van Groningen, vlakbij het Lauwersmeergebied en de Waddenzee, ligt het dorpje Leens. Aan de rand van het dorp, ligt Landgoed Borg Verhildersum.

In 2017 verscheen het projectplan: Landgoed Verhildersum, vooruit naar het Verleden. Het doel hiervan was om te komen tot realisatie van projecten die de verhaallijnen van het Landgoed sterker beleefbaar maken. Het gaat daarbij om verhalen gericht op cultuur, landbouw, natuur en landschap met als centrale periode de 19de eeuw.

NOORDPEIL werd begin dit jaar gevraagd een aantal ideeën uit dit projectplan verder uit te werken.

Door het ontwikkelen van een belevingsroute over het landgoed, wordt het verhaal van het verleden van Landgoed Borg Verhildersum verteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van informatiepanelen, waarop een nieuw kaartbeeld en het verhaal van het verleden worden gecombineerd.

Ook is er een inrichtingsplan ontworpen om een natuur- en beleeftuin te onwikkelen. Hierin gaan biodiversiteit en stinzenplanten een belangrijke rol  spelen.

Voor informatie:
Willemieke Ottens

Willemieke Ottens

Landschapshistoricus MA