De Afsluitdijk is als het historische en (inter)nationale icoon onderdeel van Unesco Waddenzee Erfgoed. Het heeft potentie om uit te groeien tot een aantrekkelijke dagattractie. Het gebied in de driehoek Kornwerderzand-Zurich-Makkum wordt ontwikkeld als een uniek belevingspark als het gaat om de elementen water, wind, zoet en zout.
In dit Masterplan Het Waddenpark Afsluitdijk wordt de uitdagende ambitie nader uitgewerkt in een toekomstperspectief met hieraan gekoppeld de projectplannen, die voorzien in ontwikkelingen op ruimtelijk – en op toeristisch recreatief gebied. Daarmee wordt de Afsluitdijk en het omliggende landschap met de dorpen en steden beter gepositioneerd. Het Waddenpark Afsluitdijk, een ware beleving van ruimte, vrijheid en actie!

Als vervolg op bovenstaand project is de ambitiekaart Waddenpark ontwikkeld.

Voor informatie:
Jelmer Bokma

Jelmer Bokma

Cartograaf/DTP-er