Drachten heeft van oudsher een sterke relatie met het water. De oorsprong van de economische ontwikkeling van Drachten ligt in de Drachtstervaart, de vervening, ambacht en nijverheid. De nog varende skûtsjes, gebouwd op werven in Drachten, zijn daarvan het levende bewijs.

De Gemeente Smallingerland heeft NOORDPEIL gevraagd een visie voor Drachten op te stellen. De visie heeft tot doel het zichtbaar, beleefbaar en bereikbaar maken van het Waterfront Drachten als Oostelijke Poort van de Friese Meren, zowel voor eigen inwoners als bezoekers, door de verschillende projecten en ideeën met elkaar te verbinden en richting te geven aan de ruimtelijke ontwikkeling van het Waterfront Drachten in de komende 20 jaar. De visie schetst de ambities van Smallingerland om de relatie tussen het centrum van Drachten, het water en de Friese Meren te versterken.

Om te komen tot een door inwoners, bedrijven en bezoekers van Drachten gedragen visie is er een intensief traject van bijeenkomsten met deskundigen, onderwijs, ondernemers, organisaties en de gemeente Smallingerland georganiseerd om ideeën te verzamelen. Ook de jongeren zijn bij het traject betrokken via de Jeugdraad Smallingerland en ROC Friese Poort. De verzamelde ideeën zijn op een informatiemarkt gepresenteerd aan geïnteresseerde inwoners van Smallingerland en door hen aangevuld.

Voor informatie:
Jelmer Bokma

Jelmer Bokma

Cartograaf DTP-er