Ontwerp: N0.0RDPEIL landschap.erfgoed
Uitvoering: Snoek Puur Groen

Gemeente Waadhoeke is in 2018 ontstaan uit de voormalige gemeenten Franekeradeel, Het Bildt, Menaldumadeel en een viertal dorpen van de gemeente Littenseradiel. De Waadhoeke ligt in het noordwestelijke deel van de provincie, in het kleiweidegebied van de Waddenzee en het landschap van de voormalige Middelsee. De karakteristieke kenmerken van dit Waddengebied met het terpenlandschap met dijken met de vaarten, een veertigtal dorpen en de stad Franeker, de staten met de historische tuinen zijn de inspiratie geweest om de natuurlijke biodiversiteit van de landschappen in de tuin rondom het gemeentekantoor te ontwikkelen. Daarbij gaat het om het wad en water, de bloemenweiden, de stinzen- en kruidenplanten en het parkbos. De bosstrook langs de rondweg, bestaande uit essen, een aantal esdoorns, lijsterbes, vlier en elzen, is integraal opgenomen in het park.

De vernieuwde gemeentetuin is op maandag 5 juli 2021 officieel geopend door wethouder Jan Dijkstra.

auto"">
Voor informatie:
Els van der Laan

Els van der Laan

Landschapsarchitect BNT
Jelmer Bokma

Jelmer Bokma

DTP-er/Cartografie