In opdracht van de Vereniging Ondernemend Sneek heeft NOORDPEIL in samenwerking met Multiminded de website www.waterstadsneek.nl ontwikkeld. Op deze website wordt niet alleen het projectplan ‘Bevaarbaar Sneek’ (koplopersproject provincie Fryslân) gepresenteerd door middel van aantrekkelijke visualisaties en realisaties, maar ook andere projectplannen die spelen binnen de VOS.

Doel is om de focus leggen op het imago van Sneek als historische stad in het waterweb van de Friese meren, kanalen en vaarten.  Centraal staat de beleving van de iconen van Sneek, het bevaarbaar maken van de grachten, realiseren van gastvrije stadsentrees en het beleven van de drie poorten, waarvan de Waterpoort het beeldmerk van Sneek is.

Voor informatie:
Jelmer Bokma

Jelmer Bokma

Cartograaf/DTP-er
Hester Wolters

Hester Wolters

Adviseur communicatie