Yorian van Heusden

Stagiaire Ruimtelijke Ontwikkeling op hogeschool NHL Stenden te Leeuwarden

“Onderzoeken en verbinden”

Mijn naam is Yorian van Heusden en ik volg de opleiding Ruimtelijke ontwikkeling op hogeschool NHL Stenden in Leeuwarden. Ik zit in het tweede jaar van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling en loop de komende maanden stage bij N0.0RDPEIL.

De opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling aan de NHL had in het verleden de focus op de verkeerskundige kant. Dit is nu sterk aan het veranderen, waardoor er veel meer lessen met stedenbouwkundig accent komen. Dit heeft wel iets bij me aangewakkerd.

Hoewel ik van jongs af aan een passie heb gehad voor steden, ontwerp, bouwkunsten en stijlen, heb ik me daarin eigenlijk nooit verder verdiept. Daarom is dit een belangrijke kans om meer kennis op te doen in het vakgebied Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.

Tijdens deze stage zal ik mij bezighouden met onder andere  ‘Duurzame arrangementen aan de Waddenkust’. Hierbij richt ik me op de treinstations langs de Waddenkust. Ik ga onderzoeken wat voor gedrag er plaatsvindt en analysen welke stations een eigen identiteit hebben. Zo hoop ik in beeld te brengen hoe de verschillende stations een rol kunnen spelen (bijv. als overstappunten) in de arrangementen aan de Waddenkust.

Menu