Publicaties

Om de bekendheid met en het bewustzijn van de bijzondere kwaliteiten van landschap, cultuurhistorie, erfgoed en monumentale steden en dorpen te vergroten publiceert Noordpeil met een zekere regelmaat verhalen en artikelen in (vak)tijdschriften. Daarnaast hebben we ervaring met het uitgeven in eigen beheer. Dit doen we zowel op papier, als digitaal via zelfontwikkelde (mini)websites.

Ook heeft Noordpeil in samenwerking met verschillende uitgeverijen diverse onderzoeksprojecten om kunnen zetten tot publieksboeken. Deze publicaties zijn toegankelijk geschreven en aantrekkelijk opgemaakt, met een verscheidenheid aan oude en hedendaagse afbeeldingen, kaarten en overige illustraties. Het resultaat is daardoor niet alleen interessant voor professionals en specialisten, maar ook voor een breed publiek.

FRIESE DIJKEN

Laan-Meijer, E. van der, M. Schroor (2022) Friese Dijken. Het omvangrijke Friese dijksysteem, van zeedijk tot polderdijk, van zomer- en winterdijk, van dromer, waker tot slaper, is uniek in Nederland en vormt de ruggengraat van het Friese cultuurlandschap, Gorredijk; Noordboek

HET HANDSCHRIFT VAN L.P. ROODBAARD

Laan-Meijer, E. van der, (2022). ‘Ontwerpprincipes van Noord-Nederlandse landschapsparken in de eerste helft van de 19e eeuw’

Prinsentuin Leeuwarden

Laan-Meijer, E.  en van der, W. Ottens (2021) Prinsentuin Leeuwarden. Van stadhouderlijke lusthof naar stadwandelpark’, Gorredijk; Noordboek

Caert Thresoor

Laan-Meijer, E. van der, W. Ottens en J. Bokma ‘Speuren naar (on)zichtbare structuren in het buitenplaats- en landgoederenlandschap. Groene parels op basis van oude en nieuwe kaarten’, in: Caert Thresoor (2019),

Tuingeschiedenis in Nederland III

Dulk, S. den, en E. van der Laan-Meijer, ‘Wandelingen van weleer. Verdwenen stadswandelingen in Leeuwarden 1613-1846’, in: Cascade Tuinhistorisch genootschap (2019), Tuingeschiedenis in Nederland III

Groene Parels in Overijssel, wandelen door lommerrijke landschapsparken

Ottens, W, E. van der Laan-Meijer en K. Bevaart (2019),Groene Parels in Overijssel. Wandelen door lommerrijke landschapsparken’, Zwolle; Waanders Uitgevers

Het Nederlands Landschap
Het Nederlandse Landschap

Ottens, W. en E. van der Laan-Meijer (2019),Groene Parels in Overijssel. Verbinding van historische landschapsparken met het huidige cultuurlandschap’, in: Het Nederlandse Landschap, 2019

Fogelsanghstate, van Kloostertuin tot landschapspark

Laan-Meijer, E. van der en W. Ottens (2018), Fogelsanghstate, Van Kloostertuin tot landschapspark, Gorredijk; Bornmeer

Tuinjournaal

Laan-Meijer, E. van der en W. Ottens (2018), ‘Oude en nieuwe zichtlijnen in het Koepelbos’, in: Tuinjournaal, 2018, 1, 14

Kasteel en Buitenplaats

Laan-Meijer, E. van der en W. Ottens (2016),’Regionale relaties van de Noordelijke Lustwarande. Verwondering over de relatie tussen landschapsparken in de periode 1790-1814 in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland’ in: Kasteel en Buitenplaats, 2016, 55, 22-28

Tuingeschiedenis in Nederland II

Ottens, W. (2015), ‘Stania State – Een der schoonste buitenplaatsen. Over de kracht van het opdrachtgeverschap en de invloed van opeenvolgende toonaangevende ontwerpers’, in: Cascade Tuinhistorisch genootschap (2015),Tuingeschiedenis in Nederland II, 133-141

Tuingeschiedenis in Nederland II

Laan-Meijer, E. van der,”Noordelijke Lustwarande. Het belang en de betekenis van de landschapsparken in Noord-Nederland’, in: Cascade Tuinhistorisch genootschap (2015), Tuingeschiedenis in Nederland II, 153-161

Monumenten (nu Erfgoedmagazine)

Laan-Meijer, E. van der en W. Ottens (2014),’Karakteristieken uit archieven. Toekomstperspectief voor Stania State’, in: Monumenten, 2014

Heemschut

Laan-Meijer, E. van der en W. Ottens (2013),’Park Heremastate, de historie verdient herstel’, in: Heemschut, 2013, 12-13

Het Drents Landschap

Laan-Meijer, E. van der en W. Ottens (2013),’Roodbaards Rijkdom op de landgoederen Eelde-Paterswolde’, in: Het Drents Landschap, 2013, 22-25

Roodbaards Rijkdom

Laan-Meijer, E. van der en W. Ottens (2012), Roodbaards Rijkdom. Landschapsparken Friesland, Groningen en Drenthe 1800-1850, Rotterdam; Stichting BONAS (Bonasreeks)