Roodbaards Rijkdom. Landschapsparken Noord-Nederland 1800-1850

In 2012 verscheen de monografie Roodbaards Rijkdom, geschreven door Els van der Laan en Willemieke Ottens, waarin de resultaten van historisch en ruimtelijk onderzoek naar het leven, de parken en tuinen en de ontwerpmethodiek van de tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1781-1852) zijn gepubliceerd.

Nieuwe Kijk op Oude Dorpen, 2005

Een ideeënboek voor nieuwe dorpsstructuren, gebaseerd op de cultuurhistorische rijkdom van Zuidwest Friesland

Nieuwe Kijk op Dorpsplannen, 2008

Een ideeënboek waarin de ruimtelijke kwaliteit van dorpen en het omringende landschap centraal staan en als kans worden benut voor nieuwe ontwikkeling.

Harry de Vroome Penning, 2006

Nieuwe kijk op oude dorpen
Uit het juryrapport: Het is een compleet verhaal; een interactie proces, gemaakt vanuit cultuurhistorisch oogpunt en in samenhang met de betrokkenen in de dorpen. Voor het Friese landschap een vernieuwende aanpak. Er is vooral waardering voor de visie op samenhang tussen landschap, cultuurhistorie en plattelandsontwikkeling. Binding met particulieren is niet uit het oog verloren

Nominatie René Pechèreprijs (eervolle vermelding)

Het boek Roodbaards Rijkdom. Landschapsparken 1800-1850 werd in 2013 genomineerd voor de René Pechèreprijs, een prijs voor Nederlandstalige publicaties op het gebied van tuin- en landschapsarchitectuur, en ontving een eervolle vermelding.

Uit het juryrapport: Ronduit schitterend, een interessante monografie over een belangrijke Nederlandse ontwerper, fris en poëtisch, gul geïllustreerd met schitterende historische documenten, een voorbeeld en model in zijn soort

Ithaka stipendium, sKBL 2015

N0.0RDPEIL ontving in 2015 het Ithaka stipendium voor aanvullend onderzoek naar de Noordelijke Lustwaranden, met als doel om de regionale erfgoedstructuur van de 19de-eeuwse bestaande en verdwenen landschapsparken in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland goed en blijvend in beeld te brengen.

Menu