Recreatie en Toerisme

Nationale en internationale recreatie en toerisme neemt nog altijd sterk toe. Reizigers van de hele wereld zoeken ervaringen op historische locaties. Het in beeld brengen van unieke locaties is essentieel om hier op in te spelen.

Om de druk op steden als Amsterdam te verminderen en de economie van andere regio’s te stimuleren, trekken toeristen naar andere gebieden. Provincies, gemeenten, marketingorganisaties en ondernemers buiten de Randstad richten zich op recreatie, toerisme en gastvrijheid. Het in beeld brengen van landschap en cultuur is een kans om recreatie en toerisme te verbeteren.

NOORDPEIL focust op het beleefbaar maken van landschap en erfgoed. We streven naar zichtbaarheid en toegankelijkheid voor omwonenden, nationale en internationale recreanten.

Aan de hand van aantrekkelijke kaarten met korte toelichtingen vertellen we het verhaal van het landschap. We maken historische ontwikkelingen, structuren en kernkwaliteiten inzichtelijk en verbinden ze met toeristische locaties zoals musea, bezoekerscentra, erfgoederen en horecapunten. Resultaat: online belevingskaarten en fysieke exemplaren op locaties.

Belevingskaarten ontwikkelen vereist gebiedskennis, aangevuld met inzichten van lokale inwoners en ondernemers. Samen zoeken we naar toeristische arrangementen waar thema’s als cultuur, landschap, cultuurhistorie en culinaire ervaringen verbonden worden aan toeristische routes en gebiedsspecifieke verhalen. We geloven in de kracht van de ‘mienskip’ (gemeenschap) om bezoekers te verleiden langer in een gebied te verblijven en vaker terug te keren.

. Cartografie  . Communicatie

Gerelateerde projecten: