Het project

De vijf gemeenten in de regio Zuid Oost Friesland, Heerenveen, Smallingerland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland, werken op het gebied van Recreatie en Toerisme, bestuurlijk en ambtelijk, al jaren samen.

In maart 2022 hebben de vijf colleges een Regionale Toeristische Ontwikkelstrategie Zuidoost Friesland omarmt, waarin een regionale aanpak voor vitale logies is opgenomen.

Deze aanpak houdt in dat de samenwerkende gemeenten kaders willen ontwikkelen waarbinnen zij nieuwe initiatieven voor vitale toeristische logiesaccommodaties willen ondersteunen, uitdagen, begeleiden en/of faciliteren naar een toekomstbestendig, duurzaam en evenwichtig logiesaanbod.

Een belangrijke bouwsteen voor de ontwikkeling van dit toetsingskader dient te worden gevormd door een drietal SWOT-analyses over de gebiedskenmerken van Zuidoost Friesland en de spreiding van logiesaccommodaties en toeristische voorzieningen.

Het totaal van de SWOT-analyses vormt de input voor de te ontwikkelen kaders waarbinnen de gemeenten toekomstige initiatieven in de logiessector willen beoordelen en beleid willen gaan vormen.

SWOT Vitale logies Zuidoost Friesland

Voor de webapp met alle dag- en verblijfsrecreatie in Zuidoost Friesland, klik op onderstaande knop.

Inlogcodes:
Gebruikersnaam: ZuidOostFriesland
Ww: Zuid@@stFr1esland

SWOT 1 Natuur en landschap

SWOT 2 Recreatie en toerisme